Tính năng / Phụ bản Thần giả chi mộ

Phụ bản Thần giả chi mộ

3/15/2019 10:10:00 AM

1. Giới thiệu 
Đúng như tên gọi, đây là nơi yên nghỉ của các vị thần. Bảo vật vô số nhưng cũng không ít nguy hiểm… 
2. Cách thức tham gia 
- Điều kiện: Level >= 73 + 4 giấy thông hành bạch ngân (kiếm đc bằng cách đi Phụ bản thường hoặc mua trong Shop) 
- Gặp NPC Hoàng Lão Tà chọn “Anh hùng phụ bản- Thần giả chi mộ” 
 
 

[​IMG]

 
- Nội dung: 
· Phụ bản gồm 2 Map, 2 BOSS chính và 3 BOSS tinh anh.
 
 

[​IMG]

Map 1

[​IMG]

 
 Map 2
 
 

[​IMG]

· Đánh xong 2 BOSS tinh anh đầu tiên, bạn cần nhặt 6 quả bom để phá cửa trước khi vào đánh BOSS tinh anh tiếp theo.
· Khi đánh chết BOSS chính ở Map đầu tiền sẽ hiện ra cổng dịch chuyển
 

[​IMG]

 
· Vào cổng dịch chuyển để sang Map 2. 
· Đánh BOSS, hoàn thành nhiệm vụ. 
- Lưu ý: 
· BOSS tinh anh Ma Giới Chiến Thần sẽ kháng sát thương của Địa Ngục Đảo và Minh Pháp Điện. 
· BOSS tinh anh Ma Giới Pháp Thần sẽ kháng sát thương của Đạo Huyền Tông và Vạn Thánh Nhai. 
· BOSS và quái vật dame to, cần đi tổ đội và có buff để phối hợp, dễ dàng vượt phụ bản. 
- Phần thưởng:
· Trang bị tím cấp 51, vàng cấp 53. 
· Nguyên liệu : Ác Quỷ Chi Oán, Anh Hùng Chi Hồn. 
· Vật phẩm hỗ trợ, rương thanh đồng …
 
 

[​IMG]

 

© Bản quyền thuộc ThucSonKiem.com