Tính năng / Hoạt động Tranh đoạt lãnh thổ

Hoạt động Tranh đoạt lãnh thổ

3/15/2019 10:10:00 AM

1. Giới thiệu
- Đất chật người đông, tài nguyên khan hiếm. Các bang phái mạnh tham gia cuộc chiến tranh đoạt nhằm tranh thủ lượng tài nguyên lớn cho bang hội của mình.
2. Nội dung
- Đối tượng: Tất cả các bang hội.
- Thời gian: 21:30 – 22:30 Các ngày thứ 2,4,6 và chủ nhật.
- Cách thức tham gia:
o Các thành viên bang hội đến các map tham gia tranh đoạt.
 

[​IMG]


o Hạ gục các thủ vệ mới có thể mở Kỳ của bang.
 

[​IMG]


o Bảo vệ Kỳ của bang mình đến 22:30 sẽ chiếm lĩnh được lãnh thổ này.
- Lưu ý:
o Khi ở trong lãnh thổ của bang mình được buff thêm hiệu ứng và PK không tăng điểm sát khí.
o Mỗi bang hội chỉ chiếm được tối đa 3 lãnh thổ
- Phần thưởng: Lượng lớn vật tư cho bang và phần thưởng phong phú cho bang chúng.
 

[​IMG] 

© Bản quyền thuộc ThucSonKiem.com