Tính năng / Hoạt động Chiến thần chi chiến

Hoạt động Chiến thần chi chiến

3/15/2019 10:10:00 AM

Chiến thần chi chiến là một hoạt động giúp người chơi được so tài cao thấp, thể hiện bản thân mình sau những thời gian hành tẩu giang hồ, luyện tập vất vả. Không những vậy các bạn còn nhận được điểm công trạng dùng để mua các vật phẩm trong Shop PVP.
 ​ 

 
Giao diện trong hoạt động PVP
 

Giao diện trong Chiến thần chi chiến
1. Cơ chế:

Người chơi tham gia phải đạt level 46 trở lên
Thời gian mở hoạt động: 18h30-19h hàng ngày
2. Cách thức:
Người chơi tham gia bằng cách nhấn vào icon PVP rồi chọn tên hoạt động trong giao diện PVP và chọn tham gia.
3. Nội dung hoạt động:
Mỗi vòng người chơi cần phải giết được số lượng kẻ địch nhiều hơn số người chơi báo danh (kiểu tính số mạng mình giết ít thì bị đuổi), người chơi bị đào thải sẽ bị chuyển đến khu vực quan sát. Hoạt động chia làm 3 lần đào thải:

Lần 1: giữ lại 80% số người chơi đứng đầu bảng báo danh.
Lần 2: giữ lại 60% số người chơi đứng đầu bảng báo danh.
Lần 3: giữ lại 40% số người chơi đứng đầu bảng báo danh.
Nếu người chơi không báo danh kịp có thể ngồi ở khu vực quan sát và gặp quan viên khu quan sát để mua tư cách tham gia thi đấu.
4. Phần thưởng: 

Người chơi nằm trong top xếp hạng sẽ được thưởng thêm điểm công trạng và có thể tích lũy mua được các vật phẩm trong Shop.
 
 

 

 

© Bản quyền thuộc ThucSonKiem.com