Hoạt động hư không ảo cảnh

3/15/2019 10:10:00 AM

Là phụ bản kiếm đá cường hóa , thông qua phụ bản này giúp game thủ kiếm được đá cường hóa để tăng cấp đồ của mình .

Hoạt động hắc ám xâm nhập

3/15/2019 10:10:00 AM

Đây là một phụ bản khó đòi hỏi phải đi tổ đội mới qua được do đó làm tăng tính đoàn kết trong game, giúp người chơi giao lưu , tăng tình bằng hữu

Hoạt động Dũng võ hỏi đạo

3/15/2019 10:10:00 AM

Hoạt động giúp người chơi có được phôi ngọc để tăng cường sức mạnh cho nhân vật.

© Bản quyền thuộc ThucSonKiem.com