Phụ bản Quỷ kinh binh phủ

3/15/2019 10:10:00 AM

Phụ bản bao gồm 1 map và 3 boss. Đánh bại tất cả các boss để hoàn thành phụ bản.

Phụ bản Vọng ảnh

3/15/2019 10:10:00 AM

Phần thưởng: Exp, trang bị lam cấp 51, ngân bảo, giấy thông hành, các loại rương quà

Hoạt động vực sâu viêm sơn

3/15/2019 10:10:00 AM

Phụ bản này chủ yếu để cày Vũ Linh cường hóa cánh, ngoài ra có khả năng nhận được Vũ phách để nâng cánh và Linh nguyên của dị thú .

Hoạt động vực sâu thâm uyên

3/15/2019 10:10:00 AM

Hoạt động mở ra khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tại level 32

Hoạt động thức cảnh linh thú

3/15/2019 10:10:00 AM

Là phụ bản giúp người chơi nhận được Tụ linh châu giúp tăng cấp sao cho pet

Hoạt động phong ma điện

3/15/2019 10:10:00 AM

Phụ bản Phong Ma Điện là phụ bản kiếm nguyên liệu bồi dưỡng và nâng cánh, ngoài mua trên shop và mua giảm giá thì đây là phụ bản chủ yếu để cầy cánh.

© Bản quyền thuộc ThucSonKiem.com