Phụ bản Dương Cốc

3/15/2019 10:10:00 AM

Núi non trùng trùng điệp điệp, nguy hiểm khôn cùng, hãy cẩn thận …

Phụ bản Băng Sơn

3/15/2019 10:10:00 AM

Vùng đất băng giá, quanh năm tuyết rơi, khí hàn lạnh thấu xương. Cực độ nguy hiểm…

Phụ bản Xá sinh ma cảnh

3/15/2019 10:10:00 AM

Tập trung các oan hồn không được siêu thoát, oán khí càng lâu sát khí càng sâu. Thiện tai, thiện tai …

Phụ bản Thiên hoang ma cảnh

3/15/2019 10:10:00 AM

Nằm sâu trong lòng núi lửa, là thế giới thuộc về dung nham , không khi quanh năm khô nóng, người có thực lực mới có thể sinh tồn được

Phụ bản Thần ma

3/15/2019 10:10:00 AM

Vùng đất tội ác, tất cả các sinh vật ra vào đều bị nguyền rủa, dị ma nhập thể.

Phụ bản Tàng kinh các

3/15/2019 10:10:00 AM

Là cấm địa của Thiếu Lâm, lưu trữ tinh hoa võ học từ thời sư tổ khai môn lập phái …

© Bản quyền thuộc ThucSonKiem.com