4 điểm hấp dẫn của Thục Sơn Kiếm

3/15/2019 8:54:51 PM

PK trong Thục Sơn Kiếm đòi hỏi thao tác thật nhanh nhẹn, ra đòn thật chuẩn xác phối hợp với việc sử dụng các loại linh thú có kỹ năng bổ trợ phù hợp.

© Bản quyền thuộc ThucSonKiem.com