Hướng dẫn / Tương tác nhân vật

Tương tác nhân vật

3/15/2019 10:10:00 AM

Khi tham gia chơi game Thục Sơn Kiếm, việc kết giao hảo hữu, tổ đội, đi theo, giao dịch trực tiếp, xem thông tin nhân vật đối với các hảo hữu trên giang hồ là việc sẽ gặp và thao tác hằng ngày. Để thực hiện được các việc đó thành công thì đòi hỏi các bạn phải nắm được cách tương tác giữa các người chơi với nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn các game thủ làm sao để tương tác với các nhân vật khác một cách dễ dàng.
Tương tác nhân vật
Để tương tác với một người chơi khác bạn click chuột trái vào người chơi bạn muốn tương tác.
 
1: Tán gẫu
2: Đi theo
3: Giao dịch
4: Tổ đội
5: Thêm hảo hữu
Click chuột phải vào icon nhân vật để tương tác chi tiết hơn.

© Bản quyền thuộc ThucSonKiem.com