Hướng dẫn / Hướng dẫn tạo nhân vật

Hướng dẫn tạo nhân vật

3/15/2019 10:10:00 AM

 1. Giao diện chính

[​IMG]

2. Tạo nhân vật

Sau khi bạn đăng nhập chọn server sẽ hiển thị giao diện nhân vật

- Có 4 môn phái để bạn lựa chọn:

 

[​IMG]


- Sau khi chọn môn phái xong bạn có thể chọn ngoại hình ưng ý cho nhân vật

 

[​IMG]


- Nhập tên nhân vật và ấn “Hoàn Thành” là bạn có thể bắt đầu trải nghiệm thế giới Thục Sơn Kiếm

 

[​IMG]


 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Bản quyền thuộc ThucSonKiem.com