Hướng dẫn / Giao diện người chơi

Giao diện người chơi

3/15/2019 10:10:00 AM

Giao diện người chơi được thể hiện như sau:  

 
 

1. Nhân vật

Cho biết chi tiết nhân vật:

- Hình ảnh nhân vật

- Tên nhân vật

- Cấp phúc lợi

- Tên bang phái, chức vị trong bang phái

- Danh hiệu

2. Thông tin nhân vật
 Hiển thị thông tin nhân vật và trạng thái hiện tại, bao gồm:

- Hình ảnh môn phái

- Cấp nhân vật

- Tên nhân vật

- Điểm số huyết khí

- Điểm số chân khí
- Điểm số giáp cánh

- Lực chiến nhân vật

- Lực chiến linh thú

3. Thông tin tài khoản

- Đặc quyền các cấp phúc lợi

- Hiển thị số Kim Bảo hiện có 

- Hiển thị số Ngân Bảo hiện có

4. Đặc quyền các cấp phúc lợi

 Hiển thị cấp phúc lợi của nhân vật

5. Thông tin hoạt lực

Hiển thị điểm số hoạt lực của nhân vật

6. Thông tin hướng dẫn 

- Bảng xếp hạng 

- Nhận điểm kinh nghiệm rời mạng

- Bản đồ

- Thư

- Liên hệ GM 

- Vào trang chủ

- Vào Forum

- Thiết lập

- Nạp Kim Bảo

- Khu vực hiện tại và tọa độ khu vực hiện tại

- Thời gian server

7. Thông tin hoạt động trong game

- Quà nạp lần đầu

- Online nhận quà

- Năng động

- Bảo các

- Quà tặng mỗi ngày

- Hoạt động khai mở server

- Thưởng mục tiêu đạt được

- Báo danh hàng ngày

- Bổng lộc mỗi ngày

- IBShop

- Thành tựu
- Quay thưởng may mắn

- Khiêu chiến đấu trường 

- Hoạt động hàng ngày

- Hoạt động theo giờ

- Khiêu chiến chí tôn

- Lật bài

- PVP

- Hoàng thành tranh bá

- BOSS

- Thông thiên tháp

- Phụ bản thường

- Phụ bản tinh anh

- Rèn luyện hàng ngày

8. Thông tin tính năng

- Nhân vật

- Túi đồ

- Kỹ năng

- Cánh

- Linh thú

- Cường hóa

- Hảo hữu

- Tổ đội

- Bang phái

- Danh hiệu

- Tọa kỵ

9. Thông tin nhiệm vụ

Hiển thị thông tin nhiệm vụ người chơi có thể làm tại thời điểm đó.

10. Hệ thống chat

Nhấp chuột trái hoặc ấn phím Enter có thể kích hoạt khung nhập trò chuyện. Bạn có thể căn cứ vào yêu cầu chọn kênh nói chuyện tương ứng và tiến hành nói chuyện.Các kênh chat bạn có thể lựa chọn:

- Tổng hợp

- Thế giới

- Bang phái

- Tổ đội

- Hệ thống

- Riêng

11. Thanh phím tắt tiện ích

Có thể tự thiết lập kỹ năng trênh thanh phím tắt sao cho tiện ích nhất với người chơi. Bên cạnh đó là các thiết lập sao cho tiện ích nhất với người chơi:

- Góc nhìn(2D, 3D)

- Ẩn/hiện người chơi

- Ẩn/hiện danh hiệu

- Auto đánh

- Tu luyện

- Tọa kỵ

- Linh thú

12. Thanh kinh nghiệm
Giúp hiển thị chi tiết thông tin kinh nghiệm của nhân vật. 

© Bản quyền thuộc ThucSonKiem.com