Giao diện người chơi

3/15/2019 10:10:00 AM

Giao diện người chơi được thể hiện như hướng dẫn sau:

Thuộc tính nhân vật trong Thục Sơn Kiếm.

3/15/2019 10:10:00 AM

Nhân vật có rất nhiều thuộc tính khác nhau, mỗi thuộc tính sẽ có ảnh hưởng nhất định đến sức mạnh của nhân vật.

Ủy thác rời mạng

3/15/2019 10:10:00 AM

Trong Thục Sơn Kiếm, người chơi có thể thông qua tính năng ủy thác rời mạng để nhận lại lượng exp hoạt động và exp rời mạng.

Tương tác nhân vật

3/15/2019 10:10:00 AM

Để tương tác với một người chơi khác bạn click chuột trái vào người chơi bạn muốn tương tác.

Thao tác cơ bản

3/15/2019 10:10:00 AM

Tương tự các dòng game nhập vai khác, Thục Sơn Kiếm sử dụng cách di chuyển bằng chuột và click trực tiếp chuột trái trên địa hình để hướng nhân vật di chuyển đến điểm đó

Hướng dẫn tạo nhân vật

3/15/2019 10:10:00 AM

Sau khi bạn đăng nhập chọn server sẽ hiển thị giao diện nhân vật

© Bản quyền thuộc ThucSonKiem.com